Verksamheten har stängts och vi tackar våra kunder för denna tid.

search request proposal check phone email arrow
Latest Posted Projects in Huddinge

Huddinge

Visar alla förfrågningar inom Huddinge (Resultat: 61 st)

Löpande bokföring, deklaration & bokslut – AB i Huddinge (oms: > 250 tkr)
I nuläget enbart föreläsningsverksamhet på uppdrag av läkemedelsföretag. Uppskattningsvis ca 10 tillfällen per år med fakturering för 4 timmar per gång. Framöver möjligen även konsultuppdrag som läkare. Önskar hjälp med:…
Löpande bokföring, lönehantering & bokslut – AB inom bygg Huddinge (Oms: 20-50 Mkr) Stängd
Söker efter en redovisningsbyrå som skall göra löpande bokföring, löner, på 15 anställda avstämning etc. Gärna en lokal redovisningsbyrå. Önskar hjälp med: Löpande bokföring, Årsbokslut, Allmän finansiell rådgivning, Skatterådgivning/deklaration Bolagstyp…
Löpande bokföring, deklaration & bokslut – samfällighetsförening för 78 hus (oms: 880 tkr)
Vi är en samfällighetsförening med 78 par- och radhus. Hitintills har vi kunnat sköta vår bokföring själva men i och med att från nästa år skall vi vara momspliktiga, funderar…
Registering my business and taxes, freelancer in Huddinge
Hi, I am a freelancer and just moved to Stockholm. I need help understanding the best way to set up my business/practice in Stockholm, and understanding what taxes I must…
Skatterevision, EF i Huddinge
Jag har råkat ut för skatterevision för året 2021. Enskild firma, enmansfirma, kör tidningar. Behöver hjälp för inställa mig med verifikationer för 2021 + kvartal 1 2022. Bolagsform: Enskild firma…
Revision till bolag i Huddinge
Behöver en revisor till mitt företag. Bolagsform: Aktiebolag Uppdragstyp: Enstaka uppdrag
Bokföring, redovisning, deklaration i Visma, Huddinge
Fåtal faktureringsposter. Placering i kapitalförsäkring. Tidigare försålt företag under avbetalning. Tidigare bokföringar finns på usb (Visma krävs) Pris önskas. Bolagsform: Aktiebolag Uppdragstyp: Återkommande arbete
Deklaration fastighetsförsäljning i Polen
Hej, jag skulle behöva hjälp med deklaration efter fastighetsförsäljning i Polen. Gärna en polsktalande person då jag skulle behöva hjälp eller rådgivning vad gäller en del ännu inte översatta dokument.…
Full ekonomiadmin, löpande bokföring, bokslut åt ideell förening i Huddinge (oms. < 1 Mkr)
Löpande bokföring, årsbokslut, budget & planering, full ekonomiadministration i Huddinge. Ring gärna tisdag 15.30-16 eller annan eftermiddag. Uppdragets karaktär: Återkommande jobb Momsredovisning: Årsmoms Verksamhetens omsättning: Mindre än 1 miljon kr…
Revision åt aktiebolag och ideell förening i Huddinge (oms. 1-5 Mkr)
Revision åt aktiebolag, ideell förening i Huddinge. Ring gärna förmiddag. Bolagsform som bokföringen avser: Aktiebolag, Ideell förening Uppdragets karaktär: Återkommande jobb Momsredovisning: Kvartalsmoms Antal anställda: 2 Verksamhetens omsättning: 1-5 miljoner…