search request proposal check phone email arrow

Visa förfrågan

DeskHero > Förfrågningar > Årsbokslut åt ekonomisk förening, ideell förening i Uppsala (oms. < 1 Mkr)

Årsbokslut åt ekonomisk förening, ideell förening i Uppsala (oms. < 1 Mkr)

BeskrivningProjekt ID: 722882
Årsbokslut åt ekonomisk förening/ideell förening i Uppsala.

Bolagsform som bokföringen avser: Ekonomisk förening, Ideell förening
Efterfrågad bokföringshjälp: Årsbokslut
Uppdragets karaktär: Återkommande jobb
Momsredovisning: Årsmoms
Verksamhetens omsättning: Mindre än 1 miljon kr
Bolagets verksamhet: förening
Antal leverantörsfakturor/mån: 0-20 st
Antal kundfakturor/mån: 0-20 st
Svar 0 st
Förfrågan är ej besvarad ännu