search request proposal check phone email arrow
Latest Posted Projects in Systemintegration, IT-arkitekt, API

Systemintegration, IT-arkitekt, API

Visar alla förfrågningar inom Systemintegration, IT-arkitekt, API (Resultat: 1 st)

Utveckla API
Vi har en websida där vi behöver utveckla ett API som hanterar tjänster mot samarbetspartners som har sina webtjänster integrerade mot våran. Vi bedömer omfattningen på uppdraget till ca 3…
1