Verksamheten har stängts och vi tackar våra kunder för denna tid.

search request proposal check phone email arrow
Latest Posted Projects in Österåker

Österåker

Visar alla förfrågningar inom Österåker (Resultat: 16 st)

Löpande bokföring, deklaration & bokslut – AB i Österåker (oms: 0,25-1 Mkr)
Nystartat EF, det är en liten butik. Söker gärna lokal redovisningsbyrå. Önskar hjälp med: Löpande bokföring, Årsbokslut, Skatterådgivning/deklaration Bolagstyp uppdraget gäller: Enskild firma Typ av verksamhet: Handel Omsättning för den…
Revision av årsbokslut till AB i Stockholm (oms. 9 Mkr)
Skulle behöva veta c:a pris för revision till Bolagsverket av en auktoriserad revisor efter bokslut utfört av en anlitad revisor. Alltså alla konto i bokföring är granskade och rättade av…
Löpande bokföring, deklaration & bokslut – Samfällighet i Österåker (oms. 0,25-1 Mkr) Stängd
Tomtsamfällighet med en gemensamhetsanläggning omfattande grönområde, brygganläggningar, mindre byggnader, parkeringsplatser mm. Önskar hjälp med: Löpande bokföring, Årsbokslut, Allmän finansiell rådgivning, Skatterådgivning/deklaration Bolagstyp uppdraget gäller: Ekonomisk förening Typ av verksamhet: Annan…
Revision till årsbokslut – ekonomisk förening i Österåker (oms. c:a 5 Mkr)
Vi önskar endast hjälp med revision till årsbokslutet. Vår omsättning är 4,7 milj. Gärna en lokal revisionsbyrå. Typ av uppdrag: Årsbokslut Bolagstyp uppdraget gäller: Ekonomisk förening Verksamhet: Annan - se…
Revisor till AB i Österåker (oms. 9,5 Mkr)
Hej! Vi har en redovisningsbyrå som sköter den löpande bokföringen. Behöver nu en auktoriserad revisor för årsredovisningen 2020, på grund av en högre omsättning och fler anställda. Jag söker någon,…
Revisor – Fusionsplan (Ekonomisk Förening) (oms. < 0,25 Mkr)
Vi är en ekonomisk förening som snarast behöver hjälp av en auktoriserad revisor att godkänna en fusionsplan. Typ av uppdrag: Förvärv och fusion, Annat - se text nedan Bolagstyp uppdraget…
Bokföring, deklaration & bokslut – utbildningsbolag i Österåker (oms. 0,25-1 Mkr)
Redovisning enligt K2. Mindre aktiebolag. Utbildning samt handledning. Skräddarsydda utbildningsinsatser för LSS personal. Låg omsättning av materiella varor. Löpande bokföring. Söker gärna en lokal redovisningsbyrå. Önskar hjälp med: Löpande bokföring,…
Deklaration åt enskild firma i Åkersberga (oms. < 1 Mkr)
Deklaration åt enskild firma i Österåker. Bolagsform som bokföringen avser: Enskild firma Uppdragets karaktär: Återkommande jobb Momsredovisning: Årsmoms Verksamhetens omsättning: Mindre än 1 miljon kr Bolagets verksamhet: Konstnärlig verksamhet Antal…
Revision av årsbokslut – Brf i Österåker (oms. 0,25-1Mkr)
Revisionsberättelse på bokslut för en bostadsrättsförening Typ av uppdrag: Revision av årsbokslut Bolagstyp uppdraget gäller: Bostadsrättsförening Verksamhet: Annan Omsättning för den verksamhet som ska revideras: 250 tkr - 1 miljon…
Löpande bokföring åt samfällighet i Österskär, Österåker Stängd
Bokföring för en samfällighet med 30 fastigheter då vi inte hittar en kassör till kommande år. Efterfrågad bokföringshjälp: Löpande bokföring Uppdragets karaktär: Återkommande jobb Momsredovisning: Ej momsregistrerad Verksamhetens omsättning: Mindre…