search request proposal check phone email arrow

Visa förfrågan

DeskHero > Förfrågningar > samarbetsavtal mellan två start ups AB

samarbetsavtal mellan två start ups AB

Projekt ID: 1017
Beskrivning
Jag på ftg A erbjuds att bli VD på företag B på deltid. Till en början mot att ftg B tillhandahåller specialtjänster inom digitalisering och sälj och skapar ny 2 nya hemsidor åt mig samt sköter inspelning/redigerng av de filmer som ska sändas i sociala media. Jag på ftg A som VD går in i ledningsgruppen och tar ansvar för affärsutveckling då ftg B går in i tillväxtfas där jag har lång unik erfarenhet. Sedan, vet inte när, när lönsamheten för ftg B blir X kr ska min roll tydliggöras och ersättas. Både i pengar men del i ftget på sikt. Hur går vi till väga? Vad behöver bi bestämma och signa nu för att inte det ska bli oklarheter i framtiden?
Svar 0 st
Förfrågan är ej besvarad ännu