search request proposal check phone email arrow
Latest Posted Projects in Ekonomi & Redovisning

Ekonomi & Redovisning

Visar alla förfrågningar inom Ekonomi & Redovisning (Resultat: 356 st)

Löpande bokföring, bokslut & deklaration – EF Stängd
Jag har en enskild firma och önskar hjälp med: -Löpande bokföring -Årsbokslut -Skatterådgivning/deklaration Jag vill helst hitta en lokal bokföringsfirma om möjligt. Ytterligare information: Ett kommanditbolag som ska om förvandlas…
Revision av årsbokslut – AB (Oms 1-3 Mkr) Stängd
Vi är ett byggbolag som omsätter c:a 2 MSEK och behöver hjälp med granskning av vårt årsbokslut (aktiebolag). Inget krav på lokal revisor, alla intresserade är välkomna.
Revision av årsbokslut för konsultbolag Stängd
Jag driver ett aktiebolag inom konsultverksamhet som omsätter knappt 1 MSEK och behöver hjälp med revision av bokslutet. Jag söker helst en lokal revisor och de kan vara början på…
Löpande bokföring – Ekonomisk förening, Taxi (Oms 0,25-1 Mkr) Stängd
Hej! vi behöver hjälp en till en ekonomisk förening (taxirörelse) med följande -Löpande bokföring -Årsbokslut -Allmän finansiell rådgivning -Skatterådgivning/deklaration Omsättning för den verksamhet som ska bokföras: 250 tkr - 1…
Revisor till 2 st AB, bråttom…. Stängd
Our clients Kanin Sweden AB and Dinos Finance AB are looking for a new auditor to be appointed. The companies have not filed their Annual Accounts for the financial year…
Löpande bokföring, bokslut & deklaration – (OBS! Arabisktalande) Stängd
Detta gäller en nystartad EF. Verksamhet: Kiosk. Behöver hjälp med allt pappersjobb kring verksamheten (bokföring, bokslut, deklaration, rådgivning) Omsättningen vet jag inte hur mycket det är. OBS! Viktigt att man…
Revisor för utlåtande om fusion Stängd
Vi bedriver en verksamhet inom handel som omsätter 0,5-1 MSEK. Vi ska nu fusionera två AB:n genom absorbtion. För detta krävs ett revisorsutlåtande. Det är detta vi vill få offert…
Löpande bokföring nystartad e-handel Stängd
Jag söker hjälp med bokföring till en nystartad e-handel, som bedrivs som sidoverksamhet brevid mitt vardagliga arbete. E-shoppen verkar lokalt, och kunden hämtar sina matvaror i min bostad där jag…
Hjälp med deklaration till enskild firma Stängd
Jag behöver hjälp med årsbokslut, skattedeklaration och rådgivning kopplat till det. Jag har en enskild firma (inom alternativ terapi) som jag startade som en hobbyverksamhet 2016 (låg omsättning. ca 20.000…
Behöver hjälp med redovisning, företagsekonomin och rådgivning. Stängd
Hej, Pacha Spirits AB är ett ungt företag som är verksam inom partihandel av alkohol. Vår fokus är import och export av sprit till krogar och distributörer i de nordiska…