search request proposal check phone email arrow
Latest Posted Projects in Bokföring, Löner, Moms

Bokföring, Löner, Moms

Visar alla förfrågningar inom Bokföring, Löner, Moms (Resultat: 240 st)

Löpande bokföring & bokslut åt AB inom friskvård (Oms. 0,25-1 MSEK)
Företag inom friskvård och utbildning. Kvartalsbokföring, moms, deklaration etc. Mindre företag med varierande intäkter. Behöver byta p.g.a. att nuvarande byrå bytt till fast pris som ligger orimligt högt i förhållande…
Lönehantering och ekonomihantering åt frisörsalong i Stockholm
Allt inom de ekonomiska bitarna i ett företag. Samt hjälp med hur jag på bästa sätt tar han om mitt företag & ekonomi samt får företaget att växa. Har enskild…
Full ekonomiadmin och lönehantering åt enskild firma i Västerås.
Behöver hjälp med full ekonomiadministration. Löpande bokföring, årsbokslut, skatterådgivning, deklaration, lönehantering, budget & planering. Uppdragets karaktär: Engångsjobb Verksamhetens omsättning: Mindre än 1 miljon kr Bolagsform som bokföringen avser: Enskild firma
Bokföringshjälp och bokslut – EF, Food truck
Hello, I have a food truck and I need to somebody to do bookkeeping for me every 3 months and finish of year. Food truck is active c:a 7 monts…
Löpande bokföring, deklaration & bokslut – EF inom bygg (Oms. 250tkr-1Mkr)
Jag har en enskild firma Jag vill ha hjälp med all bokföring där jag skickat alla fakturor m.m. till redovisningsbyrån med momsredovisning var 3:e månad och hjälp med deklaration. Jag…
Löpande bokföring, bokslut, skatterådgivning åt AB i Sundbyberg inom hälsovård
Behöver hjälp med allmän bokföring och bokslut etc. Ring gärna kvällstid. Uppdragets karaktär: Återkommande jobb Momsredovisning: Kvartalsmoms Antal anställda: 1 Verksamhetens omsättning: Mindre än 1 miljon kr Bolagets verksamhet: Fotvård…
Löpande bokföring, årsbokslut, deklaration åt enskild firma i Västerås
Behöver hjälp med löpande bokföring, årsbokslut och deklaration till min fotografiverksamhet. Uppdragets karaktär: Engångsjobb Verksamhetens omsättning: Mindre än 1 miljon kr Bolagets verksamhet: Fotografering Bolagsform som bokföringen avser: Enskild firma…
Löpande bokföring bokslut och deklaration åt EF i Uppsala
Löpande bokföring, årsbokslut, deklaration åt enskild firma inom media i Uppsala. Går bra att ringa under hela dagen. Efterfrågad bokföringshjälp: Löpande bokföring, Årsbokslut,Deklaration Uppdragets karaktär: Återkommande jobb Verksamhetens omsättning: Mindre…
Ekonomifunktion åt fastighetsbolag med 300 MSEK i balansomslutning
Har idag redovisningen utlagd på en byrå och en annan controller. Vill samla bägge funktionerna hos en extern partner. Bedriver fastighetsutveckling och investeringsverksamhet.
Löpande bokföring, årsbokslut åt konsultbolalg på Värmdö
Enkel bokföring och redovisning samt årsbokslut. Ring gärna förmiddag. Bolagsform som bokföringen avser: Aktiebolag Bolagets verksamhet: Konsult Uppdragets karaktär: Återkommande jobb Momsredovisning: Kvartalsmoms Antal anställda: Enmansföretag Verksamhetens omsättning: Mindre än…