search request proposal check phone email arrow

Visa förfrågan

DeskHero > Förfrågningar > Revision av årsbokslut, oms c:a 5 MSEK

Revision av årsbokslut, oms c:a 5 MSEK

Projekt ID: 4470
Beskrivning
Vi behöver hjälp med revision av årsbokslutet för ett AB med verksamhet inom Bygg och fastighet som omsätter c:a 5 MSEK.

Det kan vara början på ett längre uppdrag och vi söker en revisor som kan hjälpa oss framåt. Det behöver inte vara en lokal firma.

Ytterligare information:
Vi söker en ny revisor, auktoriserad eller godkänd. Bolagen har genomgått en turbulent period som nu är avslutad. Vi har ny ägarstruktur och ser framtiden an med tillförsikt. Resultatet för 2017 hamnar klart på plus.
Svar 0 st
Förfrågan är ej besvarad ännu