search request proposal check phone email arrow

Visa förfrågan

DeskHero > Förfrågningar > Löpande bokföring, årsbokslut m.m. – samfällighetsförening Ekerö

Löpande bokföring, årsbokslut m.m. – samfällighetsförening Ekerö

Projekt ID: 76552
Beskrivning
Vi är en liten vägsamfällighetsförening på Ekerö som behöver hjälp med årlig bokföring och redovisning.
Endast ca 10 in- och utgående fakturor per år. Bokföring vid ett tillfälle i samband med årsredovisning.
Gärna lokal redovisningsbyrå om möjligt.

Bolagstyp uppdraget gäller: Ekonomisk förening
Typ av verksamhet: Annan - se text nedan
Omsättning för den verksamhet som ska bokföras: Mindre än 250 tkr
Typ av uppdrag: Eventuellt början på ett längre uppdrag
Svar 0 st
Förfrågan är ej besvarad ännu